VolONG – Bine faci, bine găsești

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.
www.activecitizensfund.ro www.eeagrants.org

Proiectul propus are ca scop: îmbunătățirea cetățeniei active/participative, mobilizarea tinerilor prin voluntariat în zona Bazinul Ciucului, zonele rurale (32 de localități).

Suntem o organizație nou-înființată din zona abordată, și dorim să ne implicăm în viața comunităților locale, să constituim o cooperare între organizațiile la nivel de regiune, să investim cunoștințele și experiența în primul rând local. Observând că multe organizații din zona sunt inactive sau incapabile să atragă resurse (voluntari și financiar), propunem să revitalizăm aceste organizații. Voluntariatul e important în România, dar în lipsa unor informații disponibile privind oportunitățile de voluntariat, mulți se lasă ușor. România se poate mândri cu prima lege din spațiul european care vizează ca voluntariatul să fie recunoscut ca experiență profesională (Lg.78/2014) dar conform datelor Eurostat (2015), în România rata de voluntariere era de în 3,2% iar EU-28 22,2 %.xx

VolONG PLATFORM

Proiectul își propune soluții prin următoarele obiective specifice:

– Constituirea unei platforme online la nivelul Bazinul Ciucului (localități rurale) în primele 5 luni ale proiectului, cu scopul de a crea parteneriate între organizații non-guvernamentale, pentru a întări rolul lor de catalizatori ai cetățeniei active și a spori capacitatea lor de a atrage resurse (umane și financiare).

– Creșterea implicării cetățenilor la nivelul Bazinul Ciucului (18 UAT-uri rurale) insuficient deservite din punct de vedere al posibilitătii de voluntariat, printr-o campanie de advocacy și sesiuni de educație/sensibilizare/informare a tinerilor despre beneficiile voluntariatului și implicării in viața civilă și problemele de mediu, în lunile 3-12 ale proiectului.

– Obiectivul urmărit este de a oferi o curbă de învățare, membrilor Parteneriatului prin cursuri formale sau informale (20 participări la cursuri) pentru dezvoltarea organizațională între lunile 2-12 al proiectului. Cursurile vor răspunde la provocările principale identificate în matrixul organizațional. Activitățile vor contribui la o comunicare în mod regulat către publicul larg a informațiilor privind activitățile și rezultatele obținute și dezvoltarea capacității organizaționale.

Activități:

Se desfășoară între lunile 1-12 al proiectului, asigurând monitorizarea tuturor activităților, conform planului de activități și raportărilor aferente, scopul activității fiind asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse. În luna 1 va avea loc detalierea internă a implementării activităților.

Supravegherea fluxurilor de lucru se va realiza prin furnizarea rapoartelor de progres al proiectului. În cadrul acestei activități se va realiza monitorizarea rezultatelor directe („outputs”) și indirecte („outcomes”).

Cei responsabili se vor întâlni cel puțin o dată pe lună prin sesiuni cu prezență sau virtuale. În cazurile identificării unor deficiențe se vor asigura în timp util corecțiile necesare pentru a nu afecta rezultatele finale al proiectului.

Managementul financiar al proiectului include urmărirea în mod atent a cheltuielilor globale de proiect, pe perioade, și detalierea pe centre de cost. În cadrul gestiunii financiare se vor monitoriza și achizițiile. Achizițiile se vor face în conformitate cu procedurile standarde prevăzute în legislație. Bunele practici în gestiunea financiară includ (1) utilizarea analizelor în mod proactiv pentru monitorizare (2) standardizarea proceselor și a datelor pentru asigurarea unei trasabilități; (3) oferirea de informații în timp real prin intermediul aplicațiilor mobile de gestiune bugete și Project Management pentru a facilita luarea deciziilor.

Nu există date oficiale, accesibile privind ONG-urile care sunt active fiscal. Astfel vom determina numărul real de ONG-uri active prin screening manual(prin interogarea bazei de date ANAF).

Această bază de date va fi fundația platformei VolONG și va deveni publică. Această bază de date va servi ca o sursă de inspirație pentru cei care doresc să se voluntarieze, având la îndemâna un instrument prin care pot lua legătura cu ONG-uri care sunt pe placul lor.

De asemenea va putea să fie o sursă pentru comunitățile de afaceri locale care doresc să se implice în viața comunităților unde își desfășoară activitate prin sponsorizări, ca parte a politicii lor de responsabilitate socială. Cu ajutorul bazei de date vom putea ameliora situația zonelor deservite insuficient din punct de vedere al posibilităților cetățenilor de a se voluntaria. Se va putea îmbunătăți participarea scăzută a cetățenilor la viața comunitară locală, astfel aceste persoane lipsite de posibilitatea implicării în activități de cetățenie activă vor avea un mijloc de implicare.

Baza de date este disponibilă pe platforma VolONG, care poate fi accesată prin butonul de mai jos:

VolONG PLATFORM

Se va dezvolta și se va pune la dispoziția cetățenilor și asociaților civile o platformă-VolONG web-based bilingvă (RO,HU), la nivelul Bazinul Ciucului (localități rurale), pentru a întări rolul ONG-urilor de a deveni catalizatori al cetățeniei active și de a spori capacitatea lor de a atrage resurse (umane și financiare). Platforma va utiliza baza de date dezvoltata la A3, pentru a creste accesul la informații, oportunități de voluntariat și în general participarea la cetățenia activă. De asemenea la nivelul ONG-urilor va scădea presiunea birocratica având acces la o serie de documente standard elaborate (detaliate la descrierea rezultatelor). De asemenea va fi o posibilă sursă de a atrage resurse financiare, de la firmele din zona vizată, precum și populația generală (prin opțiunea de a vira 3.5% din impozitul de venit).

VolONG va permite filtrare în funcție de datele existente, va permite selectarea unor domenii de interes (social, protecția mediului, educație, sport, etc) sau localități.

Platforma va avea o funcție de mesagerie, prin care utilizatorii pot trimite mesaje, solicitări de informații legate de o oportunitate de voluntariat sau de un ONG anume.

O secțiune va centraliza contractele de voluntariat, cu scopul de a certifica experiența voluntarului, pentru a fi recunoscută ca și vechime în domeniu.

O secțiune va prezenta avantajele oferite de siturile de crowdfunding.

Platofrma poate fi accesată prin butonul de maj jos:

VolONG PLATFORM

Campania de informare și conștientizare este o activitate care va fi implementată pe toată durata proiectului. Activitatea va pune în evidență importanța folosirii și rolul catalizator al voluntariatului al VolONG ca instrument prin care se poate întări implicarea civică în luarea deciziilor de interes public local precum și educația de mediu în contextul schimbărilor climatice și a problemelor de mediu.

Concomitent cu dezvoltarea VolONG, a paginei de Facebook, se va elabora o Strategie de comunicare și conștientizare online. Acesta strategie va prevede numărul și conținutul postărilor, va ține cont de Manualul de Comunicare și Design și va seta valori țintă pentru promovare și conștientizare.

Strategia va conține numărul și conținutul aproximativ al aparițiilor mass media. Se va pune accent pe diversitatea publicului țintă, astfel informațiile vor fi publicate in limba română, maghiară.

Pe întregul parcurs al campaniei, implementarea Strategiei va fi monitorizată și îmbunătățita ori de câte ori va fi necesar pentru atingerea valorilor țintă.

Câteva fotografii făcute la evenimentul „Nu ești singur în lume”:

Campania de advocacy propune vizite în ~18 UAT-uri. Aceste întâlniri vor avea loc offline sau online-în funcție de prevederile contextului pandemic. In fiecare UAT va avea loc o întâlnire focalizată pe prezentarea voluntariatului “profesional” și relevanța incluziunii tinerilor în viața civică. De asemenea se vor prezenta beneficiile folosirii VolONG, de la matchmaking între voluntari și ONG-uri, la documentele draft elaborate. Se vor dezbate opinii și păreri despre importanța voluntariatului și implicării civice în special în contextul acestor zone rurale din Bazinul Ciucului care prezintă o deservire insuficientă a posibilității cetățenilor de a se voluntaria, cu o participare scăzută a cetățenilor la viața comunitară locală. Agenda ședințelor va aborda prioritar nevoia reală a societății locale de a crea cadrul unei voluntarieri “profesionale”, creșterea de posibilități de implicare în activități de cetățenie activă. Rezultatul final al acestor întâlniri de advocacy va fi creșterea prezenței ONG-urilor înscriși pe VolONG, accesul sporit al ONG-urilor la documentele necesare desfășurării activității și cele legate de voluntariat și sponsorizări. Într-un final aceste activități devenind premisele creșterii numărului de voluntari și a cetățeniei active.

Vom evalua periodic eficiența întâlnirilor și vom îmbunătăți structura lor pentru a obține o creștere reală a implicării ONG-urilor din UAT-uri.

Activitățile de educare și de conștientizare a tinerilor (cu accent pe generația 14-19 ani) din localitățile rurale a Bazinului Ciucului, vor consta mai ales în familiarizarea lor cu problemele de mediu ca efecte a schimbărilor climatice și rolul lor in găsirea soluțiilor privind modalitățile de adaptare la aceste schimbări. Activitățile vor consta în livrarea unor prezentări interactive (activitate indoor) în unitățile (aprox. 20) de învățământ gimnaziale și liceale din zona țintă, care vor detalia următoarele teme: 1. problemele de mediu-schimbări climatice 2. rolul voluntariatului în comunități și pe plan personal, 3. activism civic și implicarea tinerilor în viața social-politică, 4. platforma interactivă-VolONG de Voluntariat-Matchmaking, 5. rolul ONG-urilor în viața comunităților locale, în incluziunea tinerilor în activitățile lor specifice. Totodată participanții vor completa un chestionar cu o listă de diverse tematici/preocupări civile care îi interesează și în care intenționează/doresc să se implice mai mult în viitor. Dacă activitățile indoor nu se pot implementa din cauza Sars-COV2, vor fi implementate outdoor, dacă nici această opțiune nu va fi permisă activitatea se va adapta spațiului online.

Obiectivul urmărit este de a oferi o curbă de învățare, membrilor Parteneriatului în domeniile care să răspundă la una dintre provocările principale identificate în matrixul organizațional. Activitățile vor contribui la dezvoltarea capacității organizaționale, se vor parcurge cursuri formale sau informale pentru dezvoltarea individuală a membrilor, între lunile 2-12 al proiectului.

Prin dezvoltarea competențelor membrilor, Partenerii implicați vor căpăta reziliența privind atragerea și menținerea resursei umane competente.

În urma feedback-ului primit din matrice (doar la nivelul Solicitantului) s-au identificat domenii cheie în care membrii organizației simt nevoia unei dezvoltări profesionale. În cadrul activității se propune parcurgerea unor cursuri formale/informale în domeniile: Marketing, Social Media, Scriere de proiecte, Management de proiect, Management financiar, GDPR, Strângere de Fonduri, Formator, Dezvoltare personală, Coaching. Membrii vor selecta din lista domeniilor enumerate maxim 2 cursuri la care să participe.

Activitatea va începe din primele luni, încât să ofere premisele implementării celor învățate inclusiv în cadrul proiectului.

Solicitantul are un proiect depus și în cadrul Apelului#3, cu activitate similară propusă. În cazul aprobării ambelor proiecte Solicitantul se va asigura astfel încât cursurile parcurse de membrii Asociației să fie diferite în cele 2 proiecte.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Cutia de Proiecte – Project Bag în parteneriat cu Asociația Ținutul Secuiesc Verde și Asociația VOX IUVENTUTIS și beneficiază de o finanțare în valoare de 49.549 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.