TREES – TRansparență, Eficiență, Educație privind Spațiile verzi sustenabile

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

www.activecitizensfund.ro www.eeagrants.org

Proiectul propus are ca scop creșterea capacității de implicare directă și activă a societății civile în luarea deciziilor privind gestionarea spațiilor verzi în Municipiul Miercurea Ciuc, prin punerea la dispoziția publicului unui instrument interactiv, care va promova transparența decizională, va îmbunătăți serviciile publice și va contribui la educația generației tinere privind protecția mediului în contextul problemelor de mediu și al schimbărilor climatice.
Peste 56% din populația României locuiește în zone urbane cu o amprentă ecologică foarte mare asupra mediului, iar gestionarea eficientă a spațiilor verzi este esențială pentru a menține în echilibru natura și dezvoltarea socio-economica, mai ales în contextul schimbărilor climatice. Iar pe baza analizei legislației și strategiilor naționale și locale, precum și pe baza consultărilor cu societatea civilă, am concluzionat că lipsește un canal transparent, interactiv și eficient de comunicare interactiv între beneficiarii spațiilor verzi și factorii decizionali.
Proiectul își propune soluții prin următoarele obiective specifice:
– Punerea în funcțiune și la dispoziția publicului o aplicație mobilă interactivă ca instrument care contribuie la implicarea civică mai activă în monitorizarea și luarea deciziilor privind gestiunea spațiilor verzi. Realizarea obiectivului contribuie la educația ecologică a cetățenilor cu accent pe generația tânără și acordă un rol de watchdog societății civile.
– Implementarea unor activități educaționale extrașcolare indoor și outdoor și de conștientizare privind folosirea, rolul educativ și de watchdog al aplicației mobile interactive ca instrument pentru implicare civică în luarea deciziilor de interes public precum și importanța spațiilor verzi în contextul schimbărilor climatice și a protecției mediului.
– Promovarea implicării organizațiilor și a societății civile în politici publice prin elaborarea unei propuneri de Hotarare a Consiliului Local a Municipiului Miercurea Ciuc, bazat pe o Strategie de sustenabilitate al aplicației interactive privind importanța implicării cetățenești și educația generației tinere dar și a populației locale. Strategia va fi elaborată ca urmare a 10 workshopuri/dezbateri publice de tip advocacy organizate cu participarea societății civile, organizațiilor locale/regionale interesate, instituții de învățământ și autoritatea publică locală.
– Totodată proiectul își propune un obiectiv de dezvoltare organizațională prin creșterea capacității organizaționale a Asociației Cutia De Proiecte – Project Bag.

Activități:

Se desfășoară între lunile 1-24 al proiectului, asigurând monitorizarea tuturor activităților, conform planului de activități si raportărilor aferente, scopul activității fiind asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse. Managerul de proiect, împreuna cu partenerii, va stabili echipa de proiect și în luna-1 va avea loc detalierea interna a implementării activităților.

Supravegherea fluxurilor de lucru se va realiza prin furnizarea rapoartelor de progres al proiectului. În cadrul acestei activități se va realiza monitorizarea rezultatelor directe („outputs”) și indirecte („outcomes”).

Cei responsabili se vor întâlni cel puțin o dată pe lună prin sesiuni cu prezența sau virtuale. În cazurile identificării unor deficiente se vor asigura în timp util corecțiile necesare pentru a nu afecta rezultatele finale ale proiectului.

Managementul financiar al proiectului include urmărirea în mod atent a cheltuielilor globale de proiect, pe perioade, și detalierea pe centre de cost. În cadrul gestiunii financiare se vor monitoriza și achizițiile. Achizițiile se vor face in conformitate cu procedurile standarde prevăzute în legislație. Bunele practici in gestiunea financiară includ:

 • utilizarea analizelor în mod proactiv pentru monitorizare;
 • standardizarea proceselor și a datelor pentru asigurarea unei trasabilități;
 • oferirea de informații în timp real prin intermediul aplicațiilor mobile de gestiune bugete și Project Management pentru a facilita luarea deciziilor.

Activitatea de colectare a datelor necesare de către ingineri horticoli pentru a evalua starea de conservare și de sănătate a arborilor din zonele desemnate din Mun. M-Ciuc va contribui la conștientizarea valorii ecologice a arborilor pentru comunitate, a problemelor de mediu și a riscurilor schimbării climatice. De asemenea datele vor contribui  la creșterea implicării cetățenilor, promovând transparența în managementul spațiilor verzi publice pe baza unor informații clare și de calitate. Desemnarea parcelelor, arborilor pentru evaluare se va realiza în urma unei campanii de advocacy cu ONG-urile locale.

Echipa specializată în evaluarea arborilor va completa un formular standard pentru fiecare arbore cu date în plus fata de cele reținute in registrul existent: poză, circumferința trunchiului, diametrul coroanei, înălțimea trunchiului, starea rădăcinilor, starea coroanei, starea de sănătate și de viabilitate, starea statică, analiza detaliată de risc, tomografiere, măsuri/propuneri de tratament. Implementarea activității se va face în perioada de primăvară-toamnă a primului an de proiect.

Rezultatele evaluării arborilor poate fi accesată prin aplicația TREES:

APP STORE                                                                                                                                                                      GOOGLE PLAY

Se va dezvolta și se va pune la dispoziția societății civile și a factorilor de decizie o aplicație bilingvă (RO,HU) interactivă. Aplicația va utiliza baza de date a registrului spațiilor verzi al Mun. M.-Ciuc (Partener de proiect). Această baza de date va permite utilizatorului să vizualizeze parcelele cu spații verzi și locația celor 537 garduri vii și a celor 19437 de arbori din registrul actual. Fiecare arbore va avea un cod de identificare vizibilă pe hartă, iar accesând acel cod/arbore se poate vizualiza datele atribuite, pe baza celor inventariate in 2013 și in 2017.

Aplicația va permite filtrare în funcție de datele existente, va permite selectarea unor categorii de arbori sau garduri vii. Datele existente vor fi îmbunătățite în cadrul Act. 3, prin evaluarea detaliată a unor parcele de spații verzi selectate de societatea civilă împreună cu ONG-urile locale și factorii decizionali in cadrul Act. 7. Fișele cu evaluare detaliată vor fi adăugate bazei de date în aplicație pe parcursul primului an când se face testarea si optimizarea ei. Aplicația va avea o funcție de mesagerie, prin care utilizatorii pot trimite mesaje, solicitări de informații legate de o arbore sau o parcelă anume către administrația locală, care răspunde la aceste mesaje în mod public și trimite la rândul ei mesaje către localnicii interesați despre intervențiile planificate în spații verzi, implicând societatea și ținând cont de observațiile lor.

Aplicația poate fi descărcată accesând următoarele linkuri:

Google Play

App Store

Activitățile de educare și de conștientizare a tinerilor (14-35 ani) vor consta în familiarizarea lor cu aplicația–instrument educativ, cu scopul de a crește gradul lor de implicare în deciziile publice și să-i ofere informații despre importanța întreținerii, protejării spațiilor verzi în contextul schimbărilor climatice.

Activitățile extrașcolare indoor vor consta în livrarea unor prezentări interactive în unitățile de învățământ gimnazial, liceal/profesional și superior (minim 12 de unități) despre:

 1. aplicația interactivă;
 2. activism civic, implicarea tinerilor în viața social-politică;
 3. managementul spațiilor verzi în contextul sustenabilității mediului urban;
 4. transparența decizională în administrația publică.

Activitățile extrașcolare outdoor vor promova folosirea practică a aplicației și se vor desfășura primordial în săptămâna „Școala altfel” prin:

 1. sesiuni în aer liber despre valoarea ecologică și socio-culturală  a arborilor și rolul lor cheie privind biodiversitatea urbană, moderate de specialiști, cu implicarea profesorilor de biologie;
 2. quiz-uri despre arborii evaluați și concurs de orientare pentru care punctele de referință vor fi date in cadrul aplicației mobile.

Prin evenimente tematice vor fi implicate și tinerii de 23-35 ani.

Se va forma un Grup de lucru din solicitant, partenerii de proiect și ONG-uri cu misiuni similare și expertiza ca cele abordate de proiect (ex. Asociația Trecătorii de limită, Asociația Leaders for All.) Acest Grup de lucru va avea 10 ședințe offline sau online, ședințe, în cadrul cărora se va aborda importanța aplicației mobile interactive, ca instrument educativ și de watchdog prin care se va întări implicarea civică în luarea deciziilor de interes public. Se vor dezvolta opinii și păreri despre importanța amenajării și întreținerii spațiilor verzi, în special în contextul schimbărilor climatice. Agenda ședințelor va aborda prioritar nevoia reală a societății locale față de administrarea corespunzătoare a spațiilor verzi, importanța educației în acest sens, sănătate și economie (ex. piața imobiliară). Rezultatul final al acestor întâlniri de advocacy va fi un plan de acțiune.

Campania se va desfășura în primul an, iar input-urile adunate vor fi centralizate pentru a îmbunătăți Strategia internă de comunicare a acestui Grup de lucru.

În cadrul activității se va promova implicarea organizațiilor și a societății civile în politici publice prin documentarea-pregătirea-elaborarea unei Hotărî de Consiliu Local.

Aceasta hotărâre va prevede modul de interacțiune între Primărie și cetățeni, modul de comunicare privind gestionarea arborilor de pe spațiile verzi cu ajutorul aplicației interactive.

Pentru a elabora Hotărârea Consiliului Local, se vor organiza în al doilea an de proiect, 10 dezbateri publice/workshopuri offline sau online de tip advocacy cu implicarea cetățenilor, ONG-urilor, reprezentanții ai instituțiilor de învățământ, factorilor decizionali în domeniul protecției mediului.

Obiectivul întâlnirilor va fi elaborarea unei Strategii de sustenabilitate al aplicației mobile interactive și elaborarea unui draft de Hotărâre al Consiliului Local.

Strategia și draftul de Hotărâre vor fi înaintate Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc, urmând să fie prezentate pentru adoptare de către Consiliului Local.

În cadrul activității se vor dezvolta metodologii necesare pentru o politică corectă de:

 • recrutarea;
 • dezvoltarea;
 • evaluarea resurselor umane (membrii, angajați, voluntari) implicate în viața asociației și o persoană desemnată ca responsabil de implementarea politicilor și metodologiilor dezvoltate.

În urma feedback-ului primit din matrice s-au identificat domenii cheie în care membrii organizației simt nevoia unei dezvoltări profesionale. In cadrul activității se propune parcurgerea unor cursuri formale/informale domeniile, ex.: Social Marketing, Project Management, Resurse Umane, Management financiar, GDPR, achiziții publice, antreprenoriat social. În cadrul activității se va urmări identificarea-corelare expertizei fiecărei membru și direcția de dezvoltare dorită.

Activitatea se va desfășura în primul an de implementare, încât să ofere premisele implementării celor învățate cât mai devreme posibil. Lecțiile învățate și documentele elaborate vor fi oferite și Partenerului de proiect care va putea adapta în funcție de nevoile proprii aceste metodologii.

Oportunități de voluntariat și locuri de muncă:

AICI

A10 – Creșterea capacității organizaționale

În cadrul activității propunem elaborarea unui proces de evaluare periodică a activităților, rezultatelor atinse și măsurarea impactului. Se vor elabora  practici standarde de monitorizare și evaluare în domenii cheie al organizației (cele conform statului), domenii de suport (comunicare, financiar, administrativ) și în cadrul unor activități specifice (training-uri, ateliere, etc).

Se vor dezvolta indicatori cantitativi și calitativi care vor conduce la un proces de învățare organizațională continuă. Se va analiza organizația, stakeholderii interni și stakeholder externi și modul de interrelaționare între cele trei componente.

Obiectivele urmărite vor viza:

 • să stimuleze creșterea performatelor organizației, dar și la nivelul individual;
 • o imagine de ansamblu și în timp real al activităților derulate;
 • oferirea de feedback regulat pentru a facilita luarea deciziilor;
 • identificarea progresului sau regresului;
 • să stabilească dacă membrii au fost implicați activ și au înțeles care este rolul lor;
 • să întărească încrederea stakeholderilor in deciziile luate.

Puteți descărca fotografiile realizate în cadrul Zilelor Orașului făcând clic pe următorul link: POZE

Puteți descărca fotografiile „Urșii eroi”, realizate în cadrul festivalului Tusnad Eco Bear Fest, făcând clic pe următorul link: POZE

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Cutia de proiecte – Project Bag în parteneriat cu Asociația Ținutul Secuiesc Verde și Municipiul Miercurea-Ciuc și beneficiază de o finanțare în valoare de 148.881 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.