OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 • Să stimuleze și să promoveze educația alternativă/non-formală prin organizarea de cursuri, seminare, conferințe, simpozioane, training-uri și alte tipuri de evenimente, proiecte și programe naționale și/sau internaționale în legătură cu scopurile Asociației, inclusiv parteneriate de tip public/privat;

 • Cercetare în domeniul educațional, al științelor socio-umane și științe ale naturii;

 • Susținerea, modernizarea, eficientizarea și creșterea calității procesului de învățământ, precum și îmbunătățirea continuă a învățământului (în special în domeniile protecției mediului, educație, cultură și dezvoltarea durabilă);

 • Implicarea în managementul ariilor protejate, acțiuni de protecția mediului, crearea, amenajarea și protecția unor spații verzi în localități și propunerea de extinderea zonelor naturale protejate;

 • Informarea și sensibilizarea populației privind problemele de mediu. Sprijinirea acțiunilor de monitorizare a gradului de poluare a apei, aerului și solului, și propunerea de soluții concrete pentru reducerea acesteia;

 • Acțiuni de ecologizare a zonelor verzi și educare a tuturor categoriilor de cetățeni ai României în vederea păstrării nealterate a zonelor verzi;

 • Protecția și restaurarea biodiversității la nivel local, regional, național și internațional. Educarea și sensibilizarea/informarea populației privind importanța biodiversității;

 • Activități de promovarea și dezvoltarea turismului intern și a activităților cu specific turistic si eco-turistic, în vederea dezvoltării turismului local, în paralel cu antrenarea, prin activități specifice, a comunității locale la dezvoltarea unor destinații eco-turistice;

 • Promovarea unui mod de viața durabil, respectiv promovarea industriei/producției/economiei sustenabile, prin protejarea și păstrarea resurselor și respectarea drepturilor generațiilor viitoare;

 • Informarea și conștientizarea populației privind probleme de sănătate;

 • Elaborarea unor proiecte proprii și consultanță tehnică, economică, juridică, managerială oferită autorităților publice locale și agenților economici din domeniile de turism-cultură-educație-protecția mediului în întocmirea de proiecte cu finanțare din fonduri publice nerambursabile;

 • Activități de informare, promovare și advocacy;

 • Conceperea, realizarea și editarea de materiale în diverse domenii, sub formă tipărită și în format electronic, concretizate în cărți, cursuri, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice, filme, programe video și audio;

 • Realizarea, promovarea și comercializarea produselor artizanale şi meșteșugărești;

 • Realizarea paginilor web, marketing online-offline, promovare prin social media, studii de piață în scop propriu sau pentru terți.

SCOPUL ASOCIAȚIEI

SPRIJINIREA TINERILOR

Sprijinirea tinerilor pentru a-și atinge potențialul maxim și contribuția prin educație la progresul lor și al societății din care fac parte

DEZVOLTARE DURABILĂ

Promovarea dezvoltării durabile la nivel local, regional, național și internațional (turism, protecția mediului, antreprenoriat, industrie)

VALORI CULTURALE

De a face cunoscute valorile culturale și etnice, arta, muzica, tradiții și acțiuni de a păstra comunitățile  culturale și spirituale