Propunerea de proiect adresează 2 componente principale: educarea, informarea și conștientizarea comunității locale în ceea ce privește importanța lemnului mort în ecosisteme și în spații verzi urbane.

Există situații în care tăierea unui copac aflat în spațiile verzi urbane este singura soluție pentru a asigura siguranța cetățenilor și șansa de dezvoltare sănătoasă a copacilor mai tineri. Extracția unui copac, de cele mai multe ori, este un eveniment explicate eficient. Dar viața unui copac poate să continuă și după extracția acestuia, trunchiul copacului și buștenii având roluri ecologice importante și în condiții naturale, cât și în spațiile verzi urbane.

Lemnul mort (arbori morți în picioare, bușteni căzuți, crengi moarte căzute sau agățate de arbori) este o componentă critică în structura și funcționarea pădurii, și are un rol important în creșterea rezilienței la schimbări climatice și conservarea biodiversității. Descompunerea lemnului mort alimentează solul cu nutrienți, păstrează umiditatea solului, și respectiv încetinește procesul de evotranspirație.

Este recunoscut în literatura de specialitate, că lemnul mort asigură funcționalitatea ecosistemului și susține productivitatea lui prin reciclarea materiei organice, contribuirea la regenerarea naturală, și asigură hrană și micro-habitat pentru specii. De asemenea, lemnul mort stochează carbon pe termen lung, previne eroziunea solului, regularizează regimul apei, și nu în ultimul rând contribuie la conservarea biodiversității prin asigurarea unui habitat pentru hrănire, reproducere, hibernare, refugiu și adăpost pentru diferite specii.

Deși lemnul mort are numeroase beneficii pentru ecosisteme, există o preconcepție că lemnul mort trebuie îndepărtat, iar destrămarea acestor mituri va fi esențială  pentru a conserva ecosisteme sănătoase și funcțiile ecologice pe care acestea le asigură. Politicile publice care au recunoscut nevoia de a păstra varietatea de valori ale pădurii și și-au asumat obligații în acest sens, pot schimba total declinul actual al biodiversității forestiere. Adoptarea unor viziuni noi și inovatoare în managementul pădurilor și spațiilor verzi cu arbori în ceea ce privește managementul lemnului mort poate fi considerat un indicator cheie în creșterea gradului de naturalitate în ecosisteme.

Există cercetări și studii în literatura științifică, care atrag atenția asupra spațiilor verzi urbane din punctul de vedere al disponibilității cantităților suficiente de lemn mort. De cele mai multe ori, în spațiile verzi urbane arborii sunt toaletați, iar crengile moarte sunt îndepărtate din motive de siguranță și estetice. Deasemenea, copacii bătrâni sau bolnavi trebuie tăiați pentru a asigura siguranța cetățenilor și a bunurilor. În cele mai multe cazuri buștenii rămași în urma unor tăieri, respectiv crengile moarte căzute sau agățate de copaci, sunt îndepărtați din spațiile verzi urbane, astfel ecosistemul parcului fiind privat de beneficiile lemnului mort. O soluție inovatoare și durabilă ar fi ca spațiile verzi urbane să aibă o zonă desemnată pentru lemn mort, astfel contribuind la conservarea și/sau creșterea biodiversității în spații urbane și creșterea rezilienței la schimbările climatice.

Dezvoltarea și adaptarea spațiilor urbane la tendințele cotidiene sunt de mare importanță, nu numai pentru mediul natural, ci și ca o nevoie urgentă de îmbunătățire a stilului de viață al locuitorilor din mediul urban. Calitatea vieții în orașe este influențată în mod pozitiv de o serie de roluri semnificative pe care le joacă spațiile verzi urbane, durata și calitatea timpului petrecut acolo. Spațiile verzi din contextul orașului contribuie într-o mai mare măsură la un oraș durabil și la îmbunătățirea mediului înconjurător.

Prin proiectul nostru dorim să atragem atenția comunității asupra rolului și beneficiilor lemnului mort, inclusiv din perspectiva conservării și creșterii biodiversității, respectiv creșterea rezilienței la schimbările climatice.

Pentru a atinge acest scop, vom amenaja o zonă desemnată pentru lemn mort, respectiv un colț educativ și de recreere în Parcul Central al Municipiului Miercurea Ciuc. Pentru a putea realiza acest lucru, avem un acord de colaborare din partea Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc pentru a folosi o zonă a Parcului Central cu acest scop, respectiv transportul buștenilor (de ex. plopi) care vor fi așezați în această zonă pentru rolurile ecologice și educative, va fi asigurată de Primăria Municipiului Miercurea Ciuc. Acești bușteni provin în urma extragerii recente a unor arbori în Parcul Central, din motive de siguranță a cetățenilor.

Prin crearea acestei zone desemnate pentru lemn mort, se asigură că ecosistemul Parcului Central nu este privat de beneficiile lemnului mort, buștenii așezați vor putea asigura micro-habitatul necesar pentru unele specii noi, astfel contribuind la creșterea biodiversității. Aceste beneficii aduse de existența lemnului mort (alimentarea solului cu nutrienți, stocarea carbonului pe termen lung, creșterea biodiversității, etc.) contribuie la conservarea unor ecosisteme sănătoase, care  înseamnă și o creștere a rezilienței la schimbările climatice. Totodată, această zonă desemnată pentru lemn mort reprezintă și un exemplu de bună practică în aplicarea unui concept inovator de management al spațiilor verzi urbane.

Realizarea colțului educativ și de recreere va consta în amenajarea unui popas cu bănci și măsuțe din lemn, așezarea mai multor panouri informative și interactive de educare, amenajarea unui traseu ”barefoot”, instalarea unui difuzor audio outdoor pentru materiale educative, și respectiv așezarea unei table de scris cu cretă, cu scopul de a educa și informa comunitatea despre importanța și beneficiile lemnului mort, ciclul vieții unui arbore în mediul natural și în mediul urban, biodiversitate și ecosisteme sănătoase. Pentru a realiza materiile educative, vom consulta experți în domeniul mediului și educației. Pe lângă faptul că acest colț educativ și de recreere va fi o alternativă utilă de a petrece timpul liber, facilitățile create vor oferi posibilitatea de a fi folosite ca o sală de clasă în aer liber/”outdoor classroom”. Totodată materialele educaționale fizice, amplasate în zona proiectului sunt o posibilitate pentru a putea vizualiza finanțatorul proiectului pe termen lung.

Cu scopul de a promova și conștientiza gestionarea conștiincioasă a lemnului mort – un concept de conservare nou și inovator pentru România – în managementul spațiilor verzi urbane, și respectiv cu scopul de a facilita transferul expertizei și ”know-how”-ului dinspre știință înspre acțiuni, dorim să organizăm un eveniment științific, care va include prelegeri susținute de experți în domeniu (ex. conf. univ. dr. Hartel Tibor, ecolog, cercetător; Magyarosi Karoly, arborist), și o dezbatere publică prin care aducem la aceeași masă specialiștii în domeniu, factorii de decizie, comunitatea civilă și cetățenii.

Cu intenția de a promova obiectivele proiectului, și de a conștientiza și informa generația tânără despre importanța lemnului mort în ecosisteme, ciclul vieții unui copac, biodiversitate, vom organiza un concurs de desene tematic pentru copii (grupa de vârstă 6-14 ani), care va fi anunțat în instituțiile de învățământ locale.

Acest concurs va fi și o oportunitate de a promova proiectul online și offline. De asemenea dorim să organizăm un eveniment de deschidere și de promovare a colțului educativ, în cadrul căruia vom organiza un concurs interactiv pentru copii (grupa de vârstă 6-12 ani). Vom invita clase de elevi care formând echipe vor trebui să parcurgă concursul (colectând informații și învățând), iar echipele care parcurg cu succes etapele concursului vor primi ca premiu puieți de arbore. În acest mod generația tânără va obține cunoștințe prin mijloace non-formale.

Scopul proiectului este promovarea gestionării conștiincioase a lemnului mort – un concept de conservare nou pentru România – în managementul spațiilor verzi urbane. Pentru atingerea acestui scop se dorește amenajarea unui spațiu educativ și de recreere în Parcul Central din Miercurea Ciuc care abordează și prezintă atractiv și accesibil publicului larg acest subiect, menit să trezească interesul și să activeze implicarea comunității locale. La fel, se dorește informarea și educarea comunității locale privind importanța și valoarea lemnului mort pentru păstrarea ecosistemelor sănătoase, pentru conservarea biodiversității și pentru creșterea gradului de reziliență a spațiului urban comun la schimbările climatice.

  1. informarea și promovarea conceptului inovativ de management al spațiilor verzi urbane bazată pe valorificarea conștientă a lemnului mort, prin organizarea unui eveniment cu prelegeri științifice și dezbateri publice care aduc la aceeași masă specialiștii în domeniu (expertiză științifică), factorii de decizie, comunitatea civilă și cetățenii;
  2. amenajarea unui colț educativ și de recreere în Parcul Central din Municipiul Miercurea-Ciuc;

III. educarea generațiilor tinere despre rolul și importanța lemnului mort în ecosisteme și din perspectiva schimbărilor climatice, prin organizarea unui eveniment educativ cu concursuri interactive, implicând minim 10 clase de elevi din clase primare din unitățile de învățământ locale, în ultima lună a proiectului.

Considerăm, că proiectul propus contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Miercurea Ciuc și implicit la atingerea principiilor ”Fondului pentru un viitor mai bun în comunități” prin:

– oferirea unei soluții relevante la problemele, nemulțumirile aduse de tăierea recentă a unor bușteni bătrâni și bolnavi din centrul orașului Miercurea Ciuc

– promovarea unui concept inovator de management al spațiilor verzi urbane comune, care pune accentul pe creșterea gradului de naturalitate al acestor spații prin gestionarea conștiincioasă a lemnului mort,

– amenajarea unui colț educativ și de recreere, accesibil întregii comunități, care oferă o alternativă utilă de a petrece timpul liber pentru toate categoriile de vârstă, menit să stimuleze coeziunea și relațiile sociale între locuitorii orașului,

– crearea unor ecosisteme mai sănătoase, care contribuie la conservarea și creșterea biodiversității și la întărirea gradului de reziliență la schimbările

climatice ale spațiului urban,

– informarea și educarea comunității locale, cu precădere a generației tinere cultivând astfel grija tuturor pentru mediu și biodiversitate,

– încurajarea, de la cele mai mici vârste a unei atitudini responsabile față de managementul spațiilor verzi urbane, față de gestionarea arborilor în zonele urbane și față de provocările de mediu și a unei abordări orientate spre soluții noi,

– inovatoare,

– derulare de activități cu scop educativ, interactive și accesibile tuturor, care încurajează participarea activă a famililor în actul educațional,

– stimularea apariției proiectelor similare în oraș și în zonă și inspiră un comportament, o atitudine mai responsabilă față de gestionarea spațiilor verzi.

Conceptul de a amenaja spațiile verzi urbane astfel încât să aibe zone desemnate pentru lemn mort, astfel asigurând condiții pentru un ecosistem mai sănătos și mai rezilient, este un concept nou și inovator în managementul spațiilor verzi. Există numeroase cercetări și specialiști în domeniul care au atras atenția asupra importanței acestui mod de gândire ”out of the box”.

Deasemenea, ideea de a promova și de a transmite ”know-how”-ul din lumea științifică și de specialitate către comunități, și mai ales generațiilor tinere, prin elemente educative interactive și non-formale, accesibile tuturor într-un spațiu verde urban, poate fi considerat o abordare inovativă.

Spațiile verzi urbane cu funcții multiple cum ar fi educație, petrecere de timp liber, socializare etc. sunt benefice pentru calitatea vieții urbane a oamenilor și abordează în mod eficient problemele majore ale orașelor. Prin urmare, aceste spații oferă beneficii sociale, economice, de mediu și de sănătate semnificative pentru locuitorii orașelor și contribuie la creșterea calității vieții și a educației în mediul urban.

Proiectul implementat va reprezenta un model de regândire, utilitate nou a spațiilor verzi, care poate fi preluat/aplicat și în alte orașe. Rezultatele vor putea fi multiplicate ca exemplu de bună practică de alte categorii de beneficiari/alte localități. Sinergia cu inițiative similare este asigurată prin posibilitatea de a construi noi inițiative pe baza rezultatelor proiectului și prin aplicabilitatea lor în alte localități.

În plus, după cum se subliniază în strategiile de reziliență post-Covid, consolidarea rezilienței urbane este indisolubil legată de modernizarea (cantitativă și calitativă) a spațiilor verzi, în timp ce infrastructura verde este considerată una dintre cele mai bune instrumente de planificare pentru adaptarea la schimbările climatice.

Un domeniu interesant de dezvoltare a politicilor care poate fi productiv pentru amenajarea urbană verde este ideea de bunuri comune recreative. Acesta este un exemplu de abordare a guvernanței care este mai deschisă interacțiunii afective și experiențiale – comunitatea participă la definirea și proiectarea utilizării spațiului public verde.

Asociașia noastră a organizat un concurs de desene prin proiectul InnoWood pentru categoria de vârstă 6-14 ani între 24 noiembrie și 11 decembrie 2022. După finalul concursului, aceste desene au fost proiectate pe peretele Castelului Mikó din Miercurea Ciuc timp de două zile (lângă desene dintr-un alt concurs).

În data de 30 ianuarie a fost organizată evenimentul științific „Ce ne învață arborii?” de Asociația noastră. impreună cu Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc. Acest eveniment a propus să ofere un fundal profesional, dar și oportunități de a vedea copacii noștri bătrâni și uscați ca valoroși și în orașul nostru. Invitații speciali ai evenimentului au fost Tibor Hartel (ecolog UBB, Facultatea de Știința și ingineria mediului) și Károly Magyarosi (arborist).

Proiect derulat de: