ECODESTINAȚIE

Din data de 01.08.2023, Asociația Cutia de Proiecte – Project Bag a devenit Unitatea de Management al Destinației (UMD) preluând managementul destinației ecoturistice Băile Tușnad și Împrejurimile, acesta incluzând situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos cu rezervațiile botanice suprapuse, situl Natura 2000 și rezervațiile naturale Lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș, rezervația Piatra Șoimilor, orașul Băile Tușnad și comunele Tușnad, Cozmeni, Sânsimion, Sântimbru, Sâncrăieni.

Această inițiativă este demarată în cadrul programului “Green Entrepreneurship 4.0 – Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism din România”, un proiect prin care dorim “Atragerea turiștilor activi în destinația ecoturistică Băile Tușnad și Împrejurimile”.

Prin implementarea activităților propuse, ne dorim ca la finalul proiectului să avem o destinație ecoturistică cu o funcționalitate și sustenabilitate îmbunătățită, care să atragă și să satisfacă nevoia de cunoaștere și experiență a segmentului de turiști activi și responsabili și să contribuim pe termen lung la conservarea și valorificarea durabilă al patrimoniului natural și cultural a destinației. Totodată ne dorim un UMD cu sustenabilitate financiară îmbunătățită, chiar independentă.

Prin obiectivele și activitățile propuse, principalele rezultate generate vor fi:
  • O mai bună capacitate organizațională al UMD și o mai mare asigurare a sustenabilității inițiativei de dezvoltare a destinației ecoturistice și a acțiunilor de conservare – Întărirea parteneriatului printr-o mai bună colaborare între entități (autorități ale administrației publice locale, organizații nonguvernamentale, prestatori de servicii turistice) și o mai bună coordonare a acestui demers de către UMD. În vederea asigurării sustenabilității inițiativei și a acțiunilor de conservare prin proiect vor fi realizate activități specifice cum ar fi derularea de campanii de fundraising; organizarea de acțiuni de conștientizare la nivelul destinației; dezvoltarea modelului de business pentru UMD.

  • Dezvoltarea/îmbunătățirea rețelei de servicii ecoturistice de calitate la nivelul destinației ne propunem să dezvoltăm/îmbunătățim abordarea bazată pe trăiri și experiențe care îmbină și valorizează resursele naturale și culturale ale destinației. Pentru dezvoltarea/îmbunătățirea rețelei de servicii ecoturistice vor fi inițiate mai multe întâlniri tematice la care vor participa membrii parteneriatului dar și alți specialiști, în funcție de tematicile abordate.

  • Creșterea numărului turiștilor activi și responsabili printr-o promovare unitară a destinației – acest rezultat va fi atins prin participarea în continuare la târguri de turism și alte evenimente, organizarea unor evenimente/festivaluri, promovare și marketing online, realizarea și diseminarea materialelor promoționale.

Prin natura abordării bazate pe parteneriat și efort comun proiectul va avea impact pe termen lung în următoarele domenii majore:
  • Consolidarea și dezvoltarea imaginii unitare/brandului destinației

  • Dezvoltarea durabilă a destinației

  • Dezvoltarea economiei locale a destinației

Dezvoltarea destinației de ecoturism Băile Tușnad și Împrejurimile este susținută financiar prin programul „Green Entrepreneurship 4.0 – Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism din România”, un program comun al Romanian – American Foundation și al Fundației pentru Parteneriat.

Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi:

György Leonárd – manager destinație ecoturistică | Tel.: 0742 210 284

Gál Ágota – coordonator activități | Tel.: 0743 887 413

info@bailetusnad.eco | www.bailetusnad.eco
info@projectbag.org | www.projectbag.org